site logo

Adding to cosmetic portfolio, Allergan buys Topokine for $85 million