site logo

Sanofi paying Lexicon $260M to exit diabetes alliance